Mobiliteitsinformatie

Big data
Smartphone
als
databron

Data worden beschouwd als het nieuwe goud van de informatiesamenleving. De echte waarde ontstaat echter pas, wanneer de data worden omgezet naar relevante informatie, inzichten en acties.

Mezuro is specialist in het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden data (big data) afkomstig uit het mobiele netwerk van Vodafone en vormt deze om tot maatschappelijk waardevolle informatie over mobiliteit van (groepen) mensen.

Wanneer mobiele telefoons worden gebruikt om te bellen, te sms-en of om data te verzenden, worden signalen via zendmasten doorgestuurd naar een centrale computer. Mezuro gebruikt deze signalen om vast te stellen waar deze mobiele telefoons zich bevinden. Natuurlijk zijn deze signalen anoniem en ontdaan van iedere verwijzing naar personen.

In Nederland heeft de provider Vodafone 4 à 5 miljoen actieve gebruikers. Dit is ongeveer 1/3 van alle mobiele telefoongebruikers. Per maand levert dit meer dan 12 miljard locatie gebonden acties op. Hiermee is het gebruik van de mobiele telefoon een bron van onschatbare waarde om verplaatsingen (mobiliteit) in kaart te brengen.

Lees hier meer over privacy..

Toepassingen

Verkeersmodellering

Belangrijke mobiliteitsinzichten die Mezuro levert zijn bijvoorbeeld: de aantallen in en uit een bepaald gebied, herkomsten, bestemmingen, reisfrequentie, reisafstanden, reistijden, vervoerswijze en woonplaats. Deze informatie is dus onmisbaar bij verkeersmodellering. meer…

Evenementen analyse

Mezuro meet aantallen en herkomst van bezoekers, de vervoerswijze, reis- en verblijfsduur en de (economische) impact van het evenement op de omgeving. Onmisbare informatie voor evaluatie, maar ook voor de organisatie van het volgende evenement. meer…

Stadshart analyse

Door de herkomst, in- en uitstroom van bezoekers en aantallen bezoekers te modelleren en te prognotiseren kunnen mensen en middelen efficient worden ingezet tijdens evenementen en calamiteiten, maar ook bij promotie- en marketinginspanningen. meer…

Impactanalyse (verkeer, economisch

Bla

Aanbestedingsinformati

bla bla

Voor wie?

Verkeer en vervoer

Verkeers- en vervoersmanagement, crowdmanagement, faciliteitsplanning, vervoerders, hulpdiensten en (lokale) overheden gebruiken Mezuro’s inzichten in vervoersstromen. meer…

Retail

Winkelketens, franchiseorganisaties, pompstationhouders, vastgoedbeheerders en gemeentes krijgen inzicht in hun verzorgingsgebied en het soort bezoekers door de mobiliteitsanalyses van Mezuro. meer…

Toerisme

Mezuro levert een heldere analyse van toerisme in een stad of streek, zowel van binnenlandse als buitenlandse toeristen. Dit maakt de informatie van Mezuro onmisbaar voor bijvoorbeeld (lokale) overheden, amusementsparken, musea en hotels. meer…

Evenementen

Het organiseren van een evenement brengt risico’s met zich mee voor wat betreft veiligheid, economische haalbaarheid en overlast. Met de analyses van Mezuro kunnen risico’s worden beperkt en kosten worden bespaard. Ook marketinginspanningen kunnen worden verfijnd met behulp van de mobiliteitsinformatie van Mezuro. meer…

Nicole Janssen-van Vonderen, Den Haag Marketing:

"We hebben nu meer inzicht in onze bezoekers. Hierdoor kunnen we onze marketinginspanningen steeds aanscherpen en bijsturen."

Peter Paul Weijers, Veolia:

“Mobiliteitsinformatie is een prachtig instrument om objectief het aantal verplaatsingen vast te stellen”

Thei Kitzen van de gemeente Sittard-Geleen:

“Als je weet waar je bezoekers vandaan komen, kun je daar je reclame acties op enten.”

Tinus Kanters, organisatie GLOW gemeente Eindhoven

"Door de analyses van Mezuro zijn we erachter gekomen dat ons evenement GLOW nog flink kan groeien voordat de veiligheid in het geding komt. Dit is belangrijk voor crowd management.”

mezuro

Understanding Mobility
Missie

Marktleider in mobiliteitsmeting

Mezuro heeft als doelstelling de mobiliteit in Nederland inzichtelijk te maken. Innovatie, marktleiderschap en maatschappelijke relevantie zijn daarbij kernwoorden. Privacy van mensen is het uitgangspunt. meer….

Privacy

Respect voor mensen

Mezuro heeft geen beschikking over persoonsgegevens en heeft ook geen inzicht in mobiliteitsinformatie van individuele personen. Want hoewel kennis van mobiliteitspatronen van grote maatschappelijke waarde is, is dit, wat ons betreft, beslist niet waardevoller dan de bescherming van de privacy van het individu. meer…

Techniek

Big data

Mezuro meet de mobiliteit van Nederland 24 uur per dag, 365 dagen per jaar met behulp van gegevens uit mobiele telecommunicatienetwerken. Daartoe worden maandelijks miljarden gegevens geanalyseerd en omgevormd naar bruikbare informatie. meer…

ons team

Paul Kremer
Managing Director
+31 6 51 19 91 26
Ron Beute
Research & Product Development
+31 6 53 93 06 38
Wim Steenbakkers
Sales & Marketing
+31 6 53 78 98 18
John van der Kooij
Senior Consultant
+31 6 51 76 62 53
Juliette de Bruin
Senior Consultant
+31 6 11 01 41 89
Jan Geerts
Research & Development
+31 6 53 60 67 87
Hans Grijpma
ICT
+31 6 53 83 43 26
Jasper Keij
Data Analyse
+31 6 34 38 07 04
Eduard Lievens
Legal
+31 6 46 02 64 61

NIEUWS

Contact

Tel. +31(0)294-415159