Missie

Missie_grootMarktleider in mobilteitsmeting

Mezuro heeft als doelstelling bewegend Nederland inzichtelijk te maken. Innovatie, marktleiderschap en maatschappelijke relevantie zijn daarbij kernwoorden. Privacy van mensen is het uitgangspunt.

De anonieme signalen die mobiele telefoons afgeven betekenen afzonderlijk niet veel, maar gezamenlijk kunnen ze worden gebruikt om een mobiliteitsbeeld van een stad, dorp of willekeurig welk ander gebied te schetsen. Mezuro ontsluit en verwerkt deze data om continu informatie te leveren die van grote waarde is voor uiteenlopende toepassingsgebieden als verkeer en vervoer, toerisme, evenementen, retail en ruimtelijke ordening.