Van big data naar informatie

Mobiele telefoons zijn de sensoren van de samenleving geworden. Smartphones communiceren continue met zendmasten in de omgeving. De miljarden gegevens die deze interacties opleveren worden, geanonimiseerd en geaggregeerd, door de mobiele netwerk operator in de eigen ICT-omgeving beschikbaar gesteld aan Mezuro voor bewerking en analyse. Met complexe algoritmes worden deze gegevens vervolgens opgehoogd tot reële aantallen.

Het resultaat is informatie over mobiliteitspatronen van groepen mensen, als momentopname of trendanalyse, in rapportvorm of in een informatiesysteem.

Uiteraard kunnen de data worden gecombineerd met informatie uit andere bronnen, zoals telcamera’s of wifitellers, maar ook met bijvoorbeeld een evenementenagenda of weergegevens, waardoor de resultaten nog meer toegespitst worden op specifieke vragen van klanten.

Dit zijn de beschikbare mobiliteitskenmerken.