Vragen over privacy

vragen over privacy

Hoe gaat Mezuro met privacy om?
Mezuro heeft zich tot doel gesteld om op basis van informatie uit mobiele telecommunicatienetwerken maatschappelijk waardevolle informatie over mobiliteit te ontsluiten. Mezuro doet dat op een wijze die privacy van mensen respecteert.

Waarom is privacy belangrijk voor Mezuro?
In de eerste plaats is privacy een grondrecht dat niet ter discussie staat. Privacy is voor onze opdrachtgevers (veelal overheid) ook van groot belang. Wij kunnen maatschappelijk waardevolle informatie ontsluiten zonder de privacy van mensen te schenden.

Beschikt Mezuro over persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect terug te leiden zijn tot een persoon. Mezuro beschikt niet over persoonsgegevens, krijgt daar geen inzage in of toegang toe en heeft ook geen persoonsgegevens nodig. Mezuro krijgt van de telecommunicatie provider alleen geanonimiseerde mobiliteitsinformatie die niet tot een persoon terug te voeren is. De informatie bevat zelf geen identificerende gegevens (bijvoorbeeld IMEI of telefoonnummer) en bestaat alleen uit tellingen die zo geaggregeerd zijn, dat er geen bewegingen van een individu uit te herleiden zijn. Denk aan tellingen als: 10% van de berijders van de A12 komt uit de omgeving van Utrecht; 100.000 mensen bezochten de intocht van Sinterklaas in Roermond, etc.

Mag de telecomprovider hier aan meewerken?
De gegevens die de basis vormen voor de tellingen moet de telecomprovider op grond van wettelijke verplichtingen bewaren. Zij mag daar zelf alleen gebruik van maken met toestemming van de betrokkene of geanonimiseerd. Nu sprake is van volledig geanonimiseerde gegevens, is gebruik volkomen legaal.

Kan ik op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens inzage in mijn gegevens vragen bij Mezuro?
Mezuro heeft niet de beschikking over persoonsgegevens en hoeft derhalve juridisch niet aan de inzageverplichtingen te voldoen. Maar nog veel belangrijker is dat Mezuro geen gegevens heeft waaruit wij informatie over u kunnen afleiden. Zodra gegevens ontdaan zijn van direct identificerende informatie zoals SIM code of telefoonnummer, is directe identificatie van personen niet meer mogelijk en indirecte identificatie alleen mogelijk door middel van combinatie van bewegingspatronen met externe informatie. Met de tellingen waar wij over beschikken is ook dat laatste niet mogelijk. Zelfs als u ons precies zou vertellen waar u op welk moment bent geweest, zouden wij u niet kunnen opzoeken in de ons beschikbare informatie.

Hoe bereikt Mezuro zo’n hoge mate van privacy bescherming?
Heel eenvoudig. We krijgen geen persoonsgegevens van de telecommunicatieprovider en willen die ook niet hebben.

Houdt Mezuro zich bezig met locatie gebonden advertenties?
Nee, wij weten niet wie waar is geweest. Daardoor kunnen we adverteerders geen informatie verstrekken waardoor contact met u gezocht kan worden. Wij beschikken alleen over statistische informatie die niet tot een persoon te herleiden is.

Van Big Data naar Informatie

Wat zegt Vodafone over de mobiliteitsinformatie van Mezuro?